Capturian | Mentometer
15724
page-template-default,page,page-id-15724,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

Mentometer

Hyr mentometer

från 40kr/person

Oavsett om du skall tala inför en grupp befintliga eller potentiella kunder, personal på ditt företag eller medlemmar i din organisation så vill du sannolikt en och samma sak. Nämligen att dina åhörare visar maximal uppmärksamhet under mötet och kommer ihåg så mycket som möjligt när de lämnar mötet.

Mentometer är ett kraftfullt verktyg för att skapa en dynamisk interaktion mellan dig och dina åhörare.

Med hjälp av våra trådlösa mentometersystem kan du som talare eller arrangör föra en dialog med din publik. När dina åhörare får en möjlighet att tycka till får du ökad uppmärksamhet, dina ord får större genomslag och du får dessutom ett underlag att analysera efteråt.

Mentometer hos oss

Som kund hos Capturian kan ni lägga allt fokus på presentationer, mentometerfrågor och agenda. Vi sköter all drift och administration av teknisk utrustning på plats. Lyckade möten bygger på god förberedelse. Denna sanning gäller lika mycket för de tekniska detaljerna. Vi är måna om att ha en tydlig avstämning med våra kunder inför ett uppdrag. Detta kan innefatta allt från att vara med vid behovsanalys och skissa på olika lösningar i idéstadiet till att kortfattat stämma av programmet och presentationer med en moderator samma dag som mötet skall hållas, allt efter era önskemål och behov.

SÅ FUNGERAR MENTOMETER

Mentometerutrustningen innehåller ett komplett system med upp till 3 000 handsändare, mottagare, samt mjukvara. Data överförs trådlöst via radiokommunikation (RF). Frågor och live resultat visas direkt på skärmen.

Frågor
Frågor kan ställas på flera olika sätt, bl a som flervalsfrågor (multiple choice), eller gradering med en skala från t ex 1-5. Flervalsfrågorna kan formuleras för att ta reda på en åsikt eller som en kontrollfråga där ett av alternativen är rätt svar.

Resultat
Efter att frågan har ställts och deltagare har svarat visas resultatet i procent samt grafiskt i staplar. Grafisk layout, fonter och färger kan helt anpassas efter önskemål.

Analys

Crossanalys kan göras direkt efter varje röstning, t.ex. kan vi visa hur män kontra kvinnor röstat. Det sparade resultatet levereras efter ett event i både excelformat och grafiskt i PowerPoint. Möjlighet ges då att vidare analysera svaren och i efterhand eventuellt återkoppla till deltagare

Offertförfrågan
Röstning

Bolagsstämma, förbundsstämmor, riksmöten mm. Tar röstningen för lång tid? Elektronisk röstning effektiviserar röstningen med upp till 75%.

Event/Kick-off

Aktiverar åhörarna, roliga och lärande frågor kring ditt företag. Era värdeord och värderingar i lekande form med mentometer. Spännande Quiz lekar

Företagsmiddagar

Skräddarsydd Quiz som ställer frågor om er organisation eller ert företag. Frågorna berör er bransch, ert företag, produkter, historik, gemensamma värderingar mm.

Opionsundersökning

Våga ställa de svåra frågorna! Vad är de anställdas åsikt? Svaren avges anonymt och ger värdefull information till ledningen.

Medicinska frågor

Diagnos och åtgärdsfrågor inom sjukvård. Faktiska praktikfall med förslag på alternativa åtgärder. Ger upphov till livliga och givande diskussioner.

Produktquiz

Efter att ni har kört er produktpresentation kör vi ett mentometerpass med era produkter som grund i frågorna. Kunderna har tillgång till kataloger o brochyrer men skall svara på utvalda produktfrågor Detta är ett mycket roligt och spännande ”instick” vid ert produkt och kundmöte.

Personaldialog

-Våga fråga! Här lyfter vi fram känsliga frågor och tar pulsen på din personal. Vi utför en personaldialog, alla är med och ger sina svar via mentometer helt anonymt. Vi sammanställer resultatet för personaldialogen som kommer att bli ett värdefullt verktyg för fortsatt personalutvecklingsarbete.

Pitch tävlingar

Olika Pitch tävlingar, uppfinningar, entreprenörer, forskarpitcher. Publiken bedömmer Pitchen via mentometerröstning

Referenser: Rädda Barnen, TV4, FN-förbundet, Socialdemokraterna, Centern,  m.fl. Se våra referenser